OSBY XXX XXX Gatan 149
XXX XXX XXX 45
SOM BARN var Ali almindelig af bygning, men blev som 9-årig sendt på kulinarisk genopdragelse i Pakistan, hvor Mullah Oma – Taleban-bevægelsens margarine-ekspert – fedede ham op. Ali vendte tilbage til Sverige helt forvandlet: nu vejede han 1/4 ton, havde gammelmandssukkersyge, og var overbevist om, at USA og Israel på én eller anden måde stod bag diabetes.

Da Alis far snart efter kløjs i en kødbolle, arvede Ali familiens kiosk-millioner. På et tip fra Gay Plato, købte han et stort antal faldefærdige ejendomme i Osby, som han lejede ud til pengestærke bøsser.

Ali sendte huslejen videre til Al Qaeda, hvilket finansierede anslaget mod World Trade Center.

Så det er ganske rigtigt, at bøsserne stod bag 9/11. Men det vidste du jo allerede.
5