MELLANSEL XXXgaten XX
XXX XXX-33 07
ER DU til oplysningstidens filosofi og litteratur skal du ikke besøge Gusten Göthe i Mellansel. Göthe bor hus om hus med Gusten Kant, og de har nabostridigheder kørende omkring stort set alting.

Man har bedt Olle Spjut mægle mellem dem, men det har indtil videre taget ham 4 måneder at vandre mod Mellansel med sit kæmpekors på ryggen.

Der er bedre ting du kan bruge din tid på. Tag på Systembolaget i stedet for.
28